Naskoolsentrum

Die Naskoolsentrum is ‘n veilige hawe waar leerders koeldrank kos/broodjies ontvang terwyl hulle vir hulle ouers wag.

Die onderwysers van die skool behartig leerders se huis-en leerwerk, wat vir ouers ‘n groot verligting is.
Uitstekende resultate en vordering word in leerders se skoolwerk en toetse gesien.

Die naskool is oop tot om 17:30 bedags en vanaf 06:00 tot 17:30 gedurende vakansietye.

Koste: 2017
1 Kind: R 530.00
2 Kinders: R 930.00
3 en meer Kinders: R 1300.00
Tuinrand Naskoolsentrum

Leerders wat by die Naskool is, kan ook gemaklik aan buitemuurse aktiwiteite deelneem, want hulle is op die skoolterrein!!