Nuusbriewe

Algemene Skool Nuus:

Die Nuusblad is een van die belangrikste van die Webtuiste. Die blad bied u die nuutste nuus vanaf die skool. Die nuusblad bied u as ouer ‘n gerieflike en tydige metode van kommunikasie. Dit stel u instaat om in die gerief van u huis en/of werk na die weeklikse nuus te kyk. U word uitgenooi om die skool te kontak indien u twyfel oor enige aspek van die nuusbriewe – “Terugvoer”.

Ouerbriewe:

Die skool glo dat goeie kommunikasie tussen die skool en ouergemeenskap baie belangrik is. Daarom word daar weekliks op Woensdae ‘n nuusbrief aan die ouers gestuur met allerlei belangrike sake daarin vervat. Ouers kry ook die geleentheid om wenke en aanbevelings te doen.

Die nuusbriewe bied u as ouer ‘n gerieflike en tydige metode van kommunikasie. Dit stel u instaat om in die gerief van u huis en/of werk na die weeklikse nuusbrief te kyk, indien u dalk nie die papier kopie in u kind se tas kon vind nie.

Alle sorg sal geplaas word om te verseker dat die nuusbriewe betyds en korrek is, maar die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade en/of ongerief wat u mag ondervind in geval van foutiewe inligting nie.

U word uitgenooi om die skool te kontak indien u twyfel oor enige aspek van die nuusbriewe.

Nuusbrief: Datum:
GEDRAGSKODE TUINRAND – OUERS 2019
DISCIPLINARY SYSTEM – PARENTS 2019
Nuusbrief 09 11 Maart 2020
Newsletter 09 11 March 2020
Nuusbrief 08 04 Maart 2020
Newsletter 08 04 March 2020
nuusbriewe