Redenaars

In die Grondslag-Intermediêre en Senior Fase word leerders se kommunikasie en welsprekendheidsvaardighede ontwikkel.
Die redenaarsgeleentheid bied aan leerders die geleentheid om te leer om met gemak voor ‘n gehoor te praat, en sterk standpunt in te neem. Die gehoor moet oorreed word.

Learner’s communication and eloquence skills are developed in the Intermediate-Foundation and Senior Phase.
The orators event is the perfect opportunity for learners to speak to the audience, as well as voice and support their opinions. The goal is to convince the listeners.