Redenaars

In die Grondslag-Intermediêre en Senior Fase word leerders se kommunikasie en welsprekendheidsvaardighede ontwikkel.
Die redenaarsgeleentheid bied aan leerders die geleentheid om te leer om met gemak voor ‘n gehoor te praat.

Tydens die twee redenaarsdae het die leerders puik presteer.

In 2017 gaan ons weer redenaarsdae reël. Die temas is as volg:

Graad 1 – 3 Graad 4 & 5 Graad 6 & 7 (Huistaal & add taal)
Gogga Klei Spieël
Reënboog Note Krap
Blink Blou Klik