Redenaars

In die Grondslag-Intermediêre en Senior Fase word leerders se kommunikasie en welsprekendheidsvaardighede ontwikkel.
Die redenaarsgeleentheid bied aan leerders die geleentheid om te leer om met gemak voor ‘n gehoor te praat.