Olimpiades

Spel-en-Wiskunde olimpiade

Laerskool Tuinrand bied jaarliks ‘n spel-en-wiskunde olimpiade aan.Die doel van die olimpiades is tweeledig. Eerstens om die leerders se taal-en-syfervaardighede te stimuleer en te verbeter en tweedens om fondse vir die skool te genereer.

Die leerders ontvang ‘n borgvorm waarmee hulle donasies of borge insamel. Die leerder word per woord, wat korrek is, geborg.

Daar word pryse uitgegee aan die leerder in elke fase m.a.w. Grondslag-en-Intersenfase. Die klas in elke fase wat die meeste geld insamel ontvang ook ‘n prys.

Elke klas wat meer as R 1 000.00 insamel ontvang roomys.

Sterkte vir 2019!

Math and Spelling Olimpiads

Laerskool Tuinrand annually offers a math and spelling olimpiad to learners. The goal of the olimpiads is to not only simulate and develop learners’ language and numeric skills, but also to generate funds for the school.

Each learner receives a sponsorship form which they gather donations and sponsorships. Learners get sponsored for each correct word.

Prizes are awarded to the best performing learner of each phase. The various phases’ classes who raised the biggest amount of money, also receives a prize.

Each class that raises more that R1000, is rewarded with ice cream.

Good luck for 2019!

Tuinrand Wiskunde Olimpiades