Olimpiades

Spel-en-Wiskunde olimpiade

Laerskool Tuinrand bied jaarliks ‘n spel-en-wiskunde olimpiade aan.Die doel van die olimpiades is tweeledig. Eerstens om die leerders se taal-en-syfervaardighede te stimuleer en te verbeter en tweedens om fondse vir die skool te genereer.

Die leerders ontvang ‘n borgvorm waarmee hulle donasies of borge insamel. Die leerder word per woord, wat korrek is, geborg.

Daar word pryse uitgegee aan die leerder in elke fase m.a.w. Grondslag-en-Intersenfase. Die klas in elke fase wat die meeste geld insamel ontvang ook ‘n prys.

Elke klas wat meer as R 1 000.00 insamel ontvang roomys.

Sterkte vir 2018!

Tuinrand Wiskunde Olimpiades