Koor

Die koor het uitstekend gevaar in al hul optredes gedurende 2017.

Hul is genooi om saam met die Hollandia mannekoor op te tree wat ‘n reuse sukses was.

Olitilwe Sekhobela ‘n Gr. 3 leerder is opgeneem in die Jakaranda Kinderkoor.