Eisteddfod

Afdelings waaraan ons elke jaar deelneem is: Solosang, Afrikaanse Voordrag, Ligte Musiek, Engelse Voordrag en Beeldende Kuns (Skilder, Drukkuns, Teken). Leerders van Gr. R tot 7 neem jaarliks deel.