Inligting

Algemene Inligtings Dokumente:

[su_row]
[su_column size=”1/2″] Die skool glo dat goeie kommunikasie tussen die skool en ouergemeenskap baie belangrik is. Die volgende dokumente word gereeld hersien om die nuutste inligting aan u te kommunikeer.

Visie
Skoolreëls
School Rules
Wat bied Tuinrand aan?
What does Tuinrand present?
Alkohol en dwelmmisbruik
Drug Policy
Dissipline Stelsel
Disciplinary System
Toelatingsbeleid
Admission Policy
Gedragskode – Ouers
Skoollied – Vertaal

[/su_column]
[su_column size=”1/2″] inligting [/su_column]
[/su_row]