Geskiedenis

1959:
Die skool open Januarie 1959 met 377 leerlinge en staan bekend as Laerskool Claremont. Die eerste waarnemende hoof was Mnr H.J. Greeff met 3 assistent – onderwysers en 8 assistent – onderwyseresse.
1960:
11 Januarie 1960 is die eerste hoof Mnr P.W. Bosch met die eerste permanente personeel aangestel. Die skool open met 433 leerders.
1961:
7 Junie 1961 verander die skool se naam na Laerskool Tuinrand. Aan die einde van 1961 was die skoolterrein reeds bewerk en beplant. Die skoollied is geskryf deur J.M. Steyn of soos bekend as oom Johan.
1983 – 1994
Mnr P.W. Bosch tree op 31 Desember 1983 na 24 jaar diens by die skool af en Mnr Botha word vanaf Januarie 1984 as hoof aangestel. Die skoolvlag is deur Mej. M. Viviers ontwerp en word op 24 Mei 1985 in gebruik geneem. Die skoolsaal word vernoem na Mnr. P.W. Bosch en die inhuldiging vind plaas in 1986. Die nuwe paviljoen word in 1994 in gebruik geneem.
1997:
Mnr Botha tree in 1997 uit die diens en Mnr C. Ploos van Amstel word as hoof aangestel.
1999:
In 1999 word afdakke vir parkering vir die personeel opgerig. Die Tuinslakkies het hulle ontstaan met 2 klasse.
2001 – 2009
Gedurende 2009 word die eerste fondamente gelĂȘ vir die bou van die lapa.
2014
Op 1 Augustus 2014 is daar 720 leerlinge en 31 onderwysers by Laerskool Tuinrand.
Aan die einde van Mei 2014 het ons geliefde hoof, Mnr Pikkie Ploos van Amstel met pensioen gegaan. Mnr Kobus van Dyk het die leisels oorgeneem as skoolhoof.
On the 1st of August 2014 there were 720 learners and 31 teachers at Laerskool Tuinrand.
At the end of May 2014, our previous headmaster Mr Pikkie Ploos van Amstel retired. Mnr. Kobus van Dyk is now our headmaster.