Graad 4 / Grade 4

Tans is daar drie Graad 4 klasse. Twee Afrikaanse klasse en een Engelse klas.
Currently there are three Grade 4 classes. Two Afrikaans classes and 1 English class.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

Klasse vir 2019:
C De la Rey Gr 4 D (Graadvoorg)
Me M vd Heever Gr 4 M
R van Tromp Gr 4 T

Gr.4 leerders kry die geleentheid om hulself op akademiese-kulturele-en sportgebied te ontwikkel. Vriendelike en behulpsame personeel verseker dat u kind vinnig in die intersen fase aanpas.

Gr.4 learners will have the opportunity to develop the academic, cultural and sports abilities. Friendly and helpful staff will ensure that your child adapts quickly and easily to the intersenphase.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″] schooling_4 [/su_column]
[/su_row]

Daar is ook Mini Bakers Krieket vir die dogters.
Op Kultuurgebied is daar koor, voordrag, solosang, kuns en revue. In die derde kwartaal is daar liedjiefees waaraan almal deelneem.

Die skool gaan elke jaar op ‘n massa uitstappie waar al die leerders betrek word.
Die leerders ontvang elke Woensdag ‘n nuusbrief met al die nodige inligting oor bogenoemde aktiwiteite.

Akademie is baie belangrik. Leerders ontvang ‘n toetsrooster en leerafbakening voor elke toets en eksamen.

Dit verseker dat u kind kan voorberei vir toetse/eksamens.
By Tuinrand het ons baie pret en presteer ons kinders. Hulle is tops!