Seniorfase

By Laerskool Tuinrand streef elke onderwyser daarna om aan alle leerders alle moontlike geleenthede te gee om hulself te ontwikkel en te leer ken.

Vakhoofde:
Me M Visser Gr 4 – 6 : Eng FAL
Me M Visser Gr 4 – 6 : NWT
Me M Visser Gr 4 – 7 : LV / LO
Me E Theron Gr 4 – 7 : Eng HL / SW
Me E Theron Gr 7 : Teg / K+K
Me L Kritzinger Gr 4,6,7 : Wisk
Me L Kritzinger Gr 7 : Eng FAL, Afr HT en EAT
Me L Kritzinger Gr 7 : EBW
senior
Intersenfase word as volg verdeel:
Me J Meyer Gr 4M (Graadvoog)
Mnr C de la Rey Gr 4D (Media)
Mnr R van Tromp Gr 4T
Mnr G Kotzee Gr 5K (Graadvoog)
Me M van Greuning Gr 5G
Mnr D Rautenbach Gr 5R
Mnr W vd Westhuizen Gr 5W
Me M Visser Gr 6V (Graadvoog)
Me A.J van Rensburg Gr 6R
Me M van der Heever Gr 6H
Me M Nienaber Gr 7N (Graadvoog)
Me N Koen Gr 7K
Mnr J Roux Gr 7J
Me L Kritzinger DPS
Me E Theron DPO
Mnr H du Plessis Student
Mnr U Stroebel Student
Mnr M J van Rensburg Student

Leerders van Graad 4 tot 7 neem ook deel aan “Mental Maths”.
Daar is ook verskeie ander aktiwiteite, bv. Afrikaans – en Engels Redenaars en Kunswedstryd (Eisteddfod).
Lees ook van al ons sportaktiwiteite.

Die Intersenfase bestaan uit die volgende:

Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7

Ons is trots om te kan sê dat ons skool verskeie departementele besoeke met vlieënde vaandels geslaag het en as ‘n Toppresterende skool aangewys is. Voorts is ons ook trots daarop dat ons kan sê dat ons onderwysers uitstekende kenners van hul onderskeie vakgebiede is en dat hul daardeur die leerders aan hulle toevertrou, met die grootste sorg en deeglikheid kan onderrig.