Seniorfase

By Laerskool Tuinrand streef elke onderwyser daarna om aan alle leerders alle moontlike geleenthede te gee om hulself te ontwikkel en te leer ken.

Vakhoofde:
Me M Visser NW / Gr 7
Me M Visser NWT Gr 6, LV Gr 4 – 6
Me M Visser ENG FAL
Me E Theron ENG HL / LO / K+K
Me L Kritzinger AFR HT / WISK
Mnr J Retief AFR EAT / SW
Mnr C de la Rey TEG
Me M Nienaber Gr 4 + 5 NWT
senior
Intersenfase word as volg verdeel:
Me J Meyer Gr 4M (Voog)
Me M van Greuning Gr 4G
Me N Koen Gr 4D
Mnr U Stroebel en Mnr A.J van Rensburg Gr 4S
Mnr G Kotzee Gr 5K (Voog)
Mnr H du Plessis Gr 5D
Mnr D Rautenbach Gr 5R
Mnr C de la Rey Gr 6D
Mnr T de Wet Gr 6T
Me M Visser Gr 6V (Voog)
Mnr J Roux Gr 7J
Me M Nienaber Gr 7N
Mnr J Retief Gr 7R (Voog)
Mnr R van Tromp Gr 7T
Me L Kritzinger DPS
Me E Theron DPO

Leerders van Graad 4 tot 7 neem ook deel aan “Mental Maths”.
Daar is ook verskeie ander aktiwiteite, bv. Afrikaans – en Engels Redenaars en Kunswedstryd (Eisteddfod).
Lees ook van al ons sportaktiwiteite.

Die Intersenfase bestaan uit die volgende:

Graad 4
Graad 5
Graad 6
Graad 7

Ons is trots om te kan sê dat ons skool verskeie departementele besoeke met vlieënde vaandels geslaag het en as ‘n Toppresterende skool aangewys is. Voorts is ons ook trots daarop dat ons kan sê dat ons onderwysers uitstekende kenners van hul onderskeie vakgebiede is en dat hul daardeur die leerders aan hulle toevertrou, met die grootste sorg en deeglikheid kan onderrig.