Seniorfase

By Laerskool Tuinrand streef elke onderwyser daarna om aan alle leerders alle moontlike geleenthede te gee om hulself te ontwikkel en te leer ken.
At Laerskool Tuinrand every teacher strives to give all learners the best oppertunities

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

Vakhoofde: Subject Heads:
Eng: Me. E Theron Eng: Ms. E Theron
Afr: Me. L Kritzinger Afr: Ms. L Kritzinger
Wisk: Me. L Kritzinger Maths: Ms. L Kritzinger
NW/T Mnr. Roux NS/T Mr. Roux
LV/LO Me. A.J van Rensburg LS/LO Ms. A.J van Rensburg
SW/EBW/K+K/Tegnologie:
Me. E Theron
EMS/A+C/Technology/Social Sciences
Ms. E Theron

[/su_column]
[su_column size=”1/2″] senior [/su_column]
[/su_row]

Intersenfase word as volg verdeel:
Me M vd Heever Gr 4H
Mnr C de la Rey Gr 4D (Media)
Mnr R van Tromp Gr 4T
Mnr G Kotzee Gr 5K (Graadvoog)
Me M van Greuning Gr 5G
Me L van der Merwe Gr 5V
Mnr D de Klerk Gr 5D
Me M Baberis Gr 6B
Me A.J van Rensburg Gr 6R
Mnr D Rautenbach Gr 6D
Mnr van Heerden Gr 6M
Me M Nienaber Gr 7N (Graadvoog)
Mnr J Roux Gr 7J
Me N vd Merwe Gr 7M
Me L Kritzinger DPS
Me E Theron DPO
Mnr W van der Westhuizen Student
Mnr L van Aardt Student

Leerders van Graad 4 tot 7 neem ook deel aan “Mental Maths”.
Daar is ook verskeie ander aktiwiteite, bv. Afrikaans – en Engels Redenaars en Kunswedstryd (Eisteddfod).
Lees ook van al ons sportaktiwiteite.

Learners from Gr 4-7 also participates in the district mental maths. We also participate in public speaking and Eisteddfod. Various sport activities are also offered at school.

Die Intersenfase bestaan uit die volgende:
The Intersenphase consist of:

Graad 4 | Grade 4
Graad 5 | Grade 5
Graad 6 | Grade 6
Graad 7 | Grade 7

Ons is trots om te kan sê dat ons skool verskeie departementele besoeke met vlieënde vaandels geslaag het en as ‘n Toppresterende skool aangewys is. Voorts is ons ook trots daarop dat ons kan sê dat ons onderwysers uitstekende kenners van hul onderskeie vakgebiede is en dat hul daardeur die leerders aan hulle toevertrou, met die grootste sorg en deeglikheid kan onderrig.

We are proud to say that we passed various visits from the department of Education with flying colors. We are furthermore proud to say that our teachers are specialized in their various fields and therefor your child will receive and education of note.