Grondslagfase

[su_row]
[su_column size=”1/2″] Kwaliteit Christelike Onderwys word gebied
Onderrig bestaan uit:
Taal, Wiskunde, Eerste Addisionele Taal (Engels), Tswana
Lewensvaardigheid

In die Grondslagfase word daar gepoog om die leerders se grondslag t.o.v. hul taal, sosiale- en emosionele vaardighede vas te lê.

Die leerders kry die geleentheid om binne ‘n “beskermende” ruimte hulself uit te leef om sodoende hul volle potensiaal te kan bereik.

Daar word so veel as moontlik geleenthede geskep op alle gebiede vir ontwikkeling. Dit sluit in: akademie, sport en kultuur.
[/su_column]
[su_column size=”1/2″] grondslagfase [/su_column]
[/su_row]

Gereelde kontak word gehou met die ouers. Samewerking tussen die onderwyser, leerder en ouer is vir ons baie belangrik.
Kommunikasie vind plaas dmv. oueraande, nuusbriewe, huiswerkboeke, telefoonoproepe, persoonlike onderhoude en SMS Communicator vir selfoon gebruikers.
Die Grondslagfase personeel is uiters bekwaam en gemotiveerd en bly voortdurend op hoogte van die nuutste verwikkelinge t.o.v. die kurrikulum.

Hulpdienste is wel beskikbaar.

Opvoedkundige besoeke deur: o.a.

Polisie
Buite instansies: Boek Buddies, Tande Muis, Helpende Hand.

Die Grondslagfase bestaan uit die volgende: Vir verdere besonderhede kliek op die Graad waarin u belangstel.

Graad 1
Graad 2
Graad 3

LSEN

LSEN Onderwyser:
Me J Meyer

By Laerskool Tuinrand is daar ‘n LSEN klas. In hierdie klas word leerders in 3 vlakke verdeel volgens die leerder se vermoë.
In die LSEN klas is daar ‘n maksimum van 20 en ‘n minimum van 14 leerders.

Juffrou Meyer is ons pragtige juffrou wat baie empatie en simpatie met die leerders het.

In die LSEN klas streef ons daarna om tot die beste van ons vermoë te presteer.
Soos die leerders vorder op die een vlak word hulle oor geplaas na die volgende vlak.

Leerders wat 13 word gaan na ‘n skool vir praktiese opleiding, soos byvoorbeeld Hoërskool Suiderberg of Kwaggasrand waar hulle, hulle skoolloopbaan voltooi.